Bezpečnost

Varování: Není určeno k pití, je určeno pro rostliny řiďte se návodem k použití !!!

Bezpečnost a ochrana

  • Dodržujte všeobecné hygienické zásady a používejte ochranné pracovní pomůcky.
  • Při zasažení očí propláchněte oči velkým množstvím vody , v případě nutnosti  vyhledejte
    lékařskou pomoc.
  • Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • Produkt neuskladňovat mezi potravinářským zbožím.

 

 
 
 
Zpět do obchodu